Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla “Kara Harp Okulu 1992 Mezunları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği” tarafından hazırlanmıştır.

Kara Harp Okulu 1992 Mezunları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince siz ve aile fertlerinize ait görsel ve işitsel kişisel veriler dernek faaliyetleri ve süreçleri kapsamında düzenlenen etkinliklerin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla 6698 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrası gereği ilgili kişinin “Açık Rızasının Alınması” işleme şartına dayalı olarak otomatik veya otomatik olmayan yolla işlenecektir. Kara Harp Okulu 1992 Mezunları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile paylaşılan kişisel veriler, sadece hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep edilmesi hâlinde adli makamlar/ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir. 6698 sayılı Kanunun “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Kara Harp Okulu 1992 Mezunları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

ADRES : Kara Harp Okulu 1992 Mezunları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kızılay Mahallesi İzmir-2 Caddesi Ersan Apt No:49/5 06420 Çankaya/Ankara

  • Clients
  • Clients
  • Clients
  • Clients
  • Clients
  • Clients